۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

پنجمین سالگرد کمپین یک میلیون امضا


پنج سال پیش در چنین روزی ( پنجم شهریورماه ) دست هایمان از نقاط دور و نزدیک به هم گره خورد تا پیمانی مشترک بسته شود برای شکل دهی یکی از بزرگترین حرکت های اجتماعی زنان ایران
خواست و آرزوی تغییر قوانین تبعیض آمیز، خواست سالیان سال زنان ایران است که روز پنج شهریور هشتاد و پنج با اقدام به جمع آوری یک میلیون امضا تلاش عملی برای تحقق آن را آغاز کردیم. در طول پنج سال افت و خیزهای فراوان دست هایمان را از هم جدا نکرد و حرکت برابری خواهانه مان به مسیر پر پیچ و خمش ادامه داد.
امروز پنجمین سالگرد کمپینمان را جشن می گیریم درحالی که مطالبه مان برای تغییر قوانین پابرجاست، هرچند روزهای سخت اندکی از توانمان را گرفته اما دست هایمان بر سر پیمان مشترکمان همچنان در هم گره خورده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر