۱۳۹۰ مرداد ۱۷, دوشنبه

ماه فرید منصوریان به اوین فراخوانده شد


هفتۀ گذشته ماه فرید منصوریان فعال محیط زیست و از دستگیرشدگان بهمن 1388 طی نامه ای برای “اجرای حکم” به زندان اوین فراخوانده شد. به گزارش رسیده به جرس، در دادگاهی که شهریور سال گذشته به ریاست مقیسه تشکیل گردید
این فعال محیط زیست به سه سال حبس تعزیری محکوم گردید. در کیفرخواست خوانده شده در دادگاه، سابقه محکومیت این زندانی دهۀ 60 و دفاع صریح ایشان از جنبش سبز در طی بازجوئی ها دلیلی برای اثبات شرکت ایشان در تظاهرات اعتراضی ذکر گردیده بود.
در نامۀ ارسالی به وی که به امضای دادیار اجرای احکام دادسرای مستقر در اوین رسیده اشاره ای به میزان حکم تجدید نظر نشده است. لازم به ذکر است در دهۀ شصت ماه فرید منصوریان شش سال را به جرم هواداری از سازمان فدائیان اکثریت در زندان سپری کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر