۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

اطلاعیه 325 کمیته اقوام وملل ایرانی

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84   
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de

ماده ی 3 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:
هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس نمی تواند و نباید بتواند این حق حیاتی و اساسی را سلب کند.
بمب باران و کشتن مردم بی دفاع، آتش زدن باغها وآواره کردن مردم بی دفاع کرد را محکوم است.
انسان های آزاده و آزادیخواه
دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی خصوصا در برخورد با اقوام و ملل ایرانی است و هر از گاهی به بهانه های مختلف اقوام و ملل ایرانی را آماج حملات وحشیانه خود قرار میدهد و عده ای را به خاک و خون کشیده و یا راهی زندان میکند.
این بار دولت جمهوری اسلامی به منطقه کردستان حمله کرده و تعدادی از هموطنان بی دفاع کرد را در منطقه کشته و دهها تن دیگر را مجروح و صدها تن را بی خانمان نیزکرده است.
از این رو کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی خشونت و استفاده از آن در هر شکلش و با هر هدف و منظوری، در هرجا که باشد اقدامی نا موجه و غیرقابل توجیه میداند، و بعنوان یک نهاد حقوق بشری  اینگونه اعمال را محکوم می نماید .
325
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر