۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

اطلاعیه 323 کمیته کودک ونوجوان


ايران  در صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زير ۱۸ سال
به رتبه اول ارتقاء یافت.
کودکانی که به یُمن این توحش سازمان یافته، هرگز کودکی را تجربه نمی کنند

علیرضا ملا سلطانی:
نوجوانی دیگر در چند قدمی اعدام!
    دولت ايران متعهد به اجرای مفاد دو ميثاق بين المللی ( حقوق مدنی- سياسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنين کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال تاکيد شده است.
نظر باینکه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان نسبت به صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنان متعهد و ملزم میباشد از اینرو
از قانونگزاران می خواهيم که در نخستين فرصت ، مجلس نسبت به تصويب قوانین حمايتگر و منطبق بر موازين جهانی حقوق بشر اقدام نمایند تا کودکان و نوجوانانی که در زير ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند.
 از نمايندگان مردم مصرانه می خواهيم که سن مسووليت کيفری را به ۱۸ سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعی که در واقع سن تکاليف عبادی است، متمايز کنند
از مديران قضايی کشور که تهيه و تدوين پيش نويس لايحه دادرسی کودکان با ايشان است، می خواهيم که : در پيشنويس لايحه دادرسی کودکان، سن مسووليت کيفری کودکان را با صراحت و شجاعت ۱۸ سال تعيين کرده و مانند بسياری از کشورهای پيشرفته اسلامي، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸سال را حذف کنند.

اعدام کودک، در کدام قانون، دین و شریعت؟
323


کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر